MOPS w Działdowie

Dzisiaj jest Czwartek, 24 Kwietnia 2014 roku. Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

szukaj:
MOPS Działdowo
:: Aktualno¶ci
:: Informacje o jednostce
:: Struktura MOPS
:: Najważniejsze dokumenty
:: Galeria
:: Gdzie jeste¶my

Działania Strategii
:: Strategia Rozwi±zywania Problemów Społecznych Miasta Działdowo

Dział Pomocy ¦rodowiskowej
:: Zespół Interdyscyplinarny
:: Rejony Opiekuńcze
:: Procedury ubiegania się o ś¶wiadczenia z pomocy społecznej
:: Zasady korzystania z pomocy społecznej

Wolontariat
:: ABC Wolontariatu
:: Zgło¶ się do nas
:: Ogłoszenie
:: Dokumenty do pobrania

Projekty
:: Projekty systemowe
:: Projekty konkursowe

Współpracuj± z nami
:: Organizacje
:: Jednostki pomocy społecznej

Dział Innowacyjnych Metod Pracy ¦rodowiskowej
:: Klub Integracji Społecznej
:: Prace Społecznie Użyteczne
:: Projekty konkursowe
:: Standardy w Pomocy
:: Galeria

Biuletyn
:: Konkursy
:: Praca w MOPS
:: Zamówienia publiczne

Zmienić siebie


Projekt systemowy POKL pt. „ZMIENIĆ SIEBIE”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie w roku bieżącym już po raz piąty organizuje dla swoich klientów projekt systemowy „Zmienić siebie”. Projekt obejmie wsparciem 44 osoby. Uczestnicy projektu zostali wyłonieni drogą rekrutacji dokonaną przez pracowników socjalnych. Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób korzystających z pomocy społecznej w mieście Działdowo.

Dla 44 uczestników w ramach kontraktu socjalnego, którzy zostali podzieleni na dwie grupy (Grupa I – młodzież w wieku 15-24 lat; Grupa II – osoby po 25 roku życia), przewidziano m.in. trening komunikacji interpersonalnej, trening kompetencji społecznych, warsztat aktywizacji zawodowej, indywidualne doradztwo zawodowe, opracowanie IPD, wyjazdowy warsztat: autoprezentacja i wiara we własne możliwości, warsztat spędzania czasu wolnego, wyjazdowy warsztat: zarządzanie sobą w czasie z elementami motywacji oraz zajęcia z pielęgniarką. Ponadto zaplanowano zajęcia z położną dla młodzieży, zajęcia z animatorem, pracę asystenta w rodzinach z problemami wychowawczymi, dyżur psychologa, dyżur prawnika, a także szkolenia zawodowe. Tematyka zajęć, oraz osoby, które wezmą udział w szkoleniu zawodowym, zostaną określone w toku realizacji projektu.